Fresen van loden kielen

Komplot is in staat ruw gegoten kielen tot op de millimeter nauwkeurig vlak te fresen.

Werkwijze
Allereerst wordt de ruw gegoten loden kiel op het bed van de Dynamight gehesen. Vervolgens tast de Dynamight het oppervlak van de kiel af. Vervolgens kan gekeken worden waar overbodig lood verwijderd moet worden. Dan wordt de overbodige laag nauwkerig weggefreesd.

Bekijk de video >>


©2006-2007 Komplot Mechanics