De Finnjol

Voor de Finnjol, een Olympische klasse zeilboot, heeft Komplot de romp geheel herontwikkeld in samenwerking met de TU Delft.

Herontworpen rompvorm
In samenwerking met de afdeling maritieme techniek van de Technische Universiteit Delft en Patafinn uit Hongarije is de rompvorm van de Finnjol onderzocht en herontworpen. Behalve naar een snellere rompvorm is ook gestreefd naar minder onderdelen. De data is volledig gedigitaliseerd. De Dynamight is gebruikt om de mallen in één keer op ware grootte te frezen.

Hierboven ziet u dat beide romphelften in één opspanning zijn gefreesd. Er zijn 3 lagen van 25 cm gefreesd waarbij het werkvlak van de Dynamight tussendoor exact 25 cm is verlaagd om een nieuwe laag materiaal aan te kunnen brengen.

Bekijk de afbeeldingen >>

Bekijk de video >>

©2006-2007 Komplot Mechanics